Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:24
Już niby nie boli i nie rusza a wystarczy głupi impuls - wspomnienie, sen - i ściska coś w środku przez kolejne kilka dni. 
19:15
2666 e29f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
19:15
3704 2b39 500
19:14
19:13
19:13
0355 5448 500
19:11
14:31
0834 7b21
14:31

bakedly:

people who show you new music are important

14:31
14:31
14:30
0374 1eaf
Reposted fromusual usual viasentymentalna sentymentalna
14:29
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
14:29
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viasentymentalna sentymentalna
14:28
9470 ecf3 500
Reposted fromuoun uoun viasentymentalna sentymentalna
20:32
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaszydera szydera
20:31
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viaszydera szydera
20:31
8701 87d7
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera
20:31
6690 3994
20:31
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...